Кеңселік бақылау
және DLP Safetica

Safetica бағалы деректердің жайылып кетуіненен қорғайды және қызметкелерге
жұмсалатын шығындарды оңтайландырады.

 • Деректердің жайылып кетуінің барлық негізгі жолдарын жабады
 • Жайылып кету себебінен болатын қаржылай ысырабтардың алдын алады
 • Уақыт пен қаражаттардың жоғалуына алып келгеніне дейін, қызметкерлердің әлеуетті қауіпті әрекеттерін анықтап біледі.
 • Өнімділікті өсіріп және еңбектің нәтижелігіне кедергі болып жатқан мәселелерді айқындап, қызметкерлеге жұмсалатын шығындарды қысқартады.
 • Safetica негізгі мүмкіншіліктері

 • Орындар мен оқиғаларды қамту

деректердің жайылып кетуінің алдын алу

Safetica құпия деректердің периметрден шығып кетуіне мүмкіндік бермейді. Қызметкерлер ақпаратты бақталастарға бере алмайды немесе оны өз жеке бизнестерін құруға қолдана алмайды.

Файлдарға бұрыс бағытты көрсету

Safetica компанияның ішінде де, сыртында да маңызды файлдардың бөтен адамдардың қолына тиюіне жол бермейді.

Корпоративтік ортада қызметкерлердің жеке құралдарын бақылау

Safetica қызметкерлердің жеке құралдарын бақылайды. Қорғалған ортада бұл құралдардан мағлұматтарды жіберу мүмкін емес..

Әлеуметтік инженерия әдістерін қолдануымен болған шабуылдарды табу.

Safetica әлеуметтік инженерия әдістерін қолдануымен болған шабуылдарды табады, сонымен қатар, компанияға зиянының алдын алып, бопсалаудың бастапқы кезеңдерінде алдын алады.

Өнімділіктің тербелістерін анықтап білу

Safetica белгілі бір уақыт бойында қауіпті үрдістерін және қазметкерлердің еңбек өнімділігіндегі өзгерістерін анықтап табуға мүмкіншілік береді.

IT ресурстардың қолдануын бақылау

Safetica ПЖ, принтерледің немесе интернетке қол жетімділіктің қолдануылуын бақылайды.

Эксплойттардан қорғау

 • Барлық қатқыл дисктер, USB, FireWire, SD/MMC/CF-карталары, SCSI дисктері
 • Желі арқылы файлдарды жіберу (қорғалған, қорғалмаған)
 • Электронды пошта (SMTP, POP, IMAP, MicrosoftOutlook/MAPI протоколдары)
 • SSL/HTTPS (сертификаттарын стандартты түрде басқаруы бар барлық браузерлер мен қосымшалар)
 • Көшіру/Қою, Айырбастау буфері, Тарту
 • Виртуалды, жергілікті және желілік принтерлер
 • Bluetooth, ИҚ/LPT/COM Қатарлас порттар
 • деректерді оқып және жазу CD/DVD/BluRay құралдары
 • Белгілі бір қосымшалардың файлдарына қолжетімділікті бақылау
 • Экран суретін құрастыру

Эксплойттардан қорғау

 • Файлдармен жасалатын барлық операциялар
 • Ұзақ мерзімді үрдістер, белсенділіктің қысқа мерзімді ауытқулары
 • Веб-сайттар (HTTPS трафигін қоса) және белсенділік бар және белсенділіктің жоқ уақытын есепке алу
 • Электронды пошта және веб-пошта
 • Түйінді сөздерді іздеу (машиналардың көбімен жұмыс істей алу мүмкіндігі, сонымен қатар WindowsSearch)
 • Лездік хабарламалармен алмасу (қосымшаға қарамастан – барлық протоколдар)
 • Қосымшалардың қолданылуы, сондай-ақ, белсенділік бар және белсенділіктің жоқ уақытын есепке алу
 • Виртуалды, жергілікті және желілік принтерлер
 • Экран белсенділігі (деректерді интелектілі жинау)
 • Пернетақтадағы пернелердің басылуын қадағалау

1. Safetica Endpoint Client ноутбуктар мен компьютерлер

Агенттің кішкене қосымшасы арқылы саясаттың енгізілуі мен әрекеттердің жазылып тіркелуі жасалады.

3. Safetica Management Console баптауларымен және нәтижелерімен

Барлық деректер басқару қосымшасында қолжетімді, сондай-ақ, параметрлері сол жерден өзгертіле алады.

2. SQL дерекқоры және Safetica Management Services

Желіге қосылу кезінде ноутбуктың синхрондалған деректерімен бірге деректер желідегі компьютерлерден серверге автоматты түрде жіберіледі.

4. Safetica Management Service серверлері басқа да тармақтарда

Safetica бірыңғай басқару консолінің көмегіменен бірнеше тармақтарды қолдайды.

Қосымша ақпарат

Жүйелік талаптар

 • Safetica Endpoint Client (агенттің программалық жасақтамасы)
  MS Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10 32 немесе 64-биттік нұсқаулар
 • Safetica Management Service (серверлік компоненттер)
  MS Windows Server 2008, 2008 R2, 2012 R2 32 немесе 64-биттік нұсқаулар
 • Сервер БД MS SQL (стандартты орнатуға арналған сервер компоненті)
 • Жалпы немесе бөлінген сервер MS Windows Server 2003 SP2, 2008, 2008 R2, 32 немесе 64-биттік нұсқаулар

Сауал салу

Сіздің компанияңыздың талаптарына сай икемделіп, дербестелген қызметті жеткізіп және лицензияның тегін сынамалық түрін Сізге жіберуіміз үшін өзіңіздің байланыс деректеріңізді қалдыруыңызды өтінеміз.